CZECH DEUTSCH ENGLISH POLAND
[Homepage] [Search] [Regional Authority] [Calendar of Actions] [Contact ] [Login]


Homepage

Pardubický kraj


České Budějovice


V rámci reformy veřejné správy byla od 1.1.2003 podstatná část kompetencí (např. vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, ověřování dokladů, povolování živností, rozhodování v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně-právní ochrany dětí, životního prostředí a zemědělství, památkové péče, civilní služby,...) ze zrušených okresních úřadů přenesena na tzv. obce s rozšířenou působností.
IT CONTENTS - REGION:

LOKALIZACE


LAST MODIFY: uživatel č. 288 org. 2, 19.01.2003 v 15:06 hodin


Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm